AGRO CS – vysoce kvalitní rašelina a substráty po celém světě. Firma AGRO CS vznikla v roce 1992, ve kterém začala zároveň vyrábět substráty a hnojiva, společně s prodejem zboží pro zahrádkáře. V následujících letech byly založeny dceřiné společnosti na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku a Rumunsku.

V letech 2013 a 2015 se AGRO CS stala většinovým vlastníkem zemědělské společnosti se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu. V průběhu let se firma rozrůstala a bylo potřeba navýšit jak výrobní, tak skladovací kapacitu. V roce 2007 bylo vybudováno nové výrobní a logistické centrum. Celková skladová kapacita je cca 115 000m2 zpevněných ploch a 60 000m3 krytých skladů.

V současné době se AGRO CS skládá ze 4 divizí – zahradní, strojírenská, bioenergetická a agroslužby. Všechny divize jsou mezi svými zákazníky známí jako spolehliví a odpovědní dodavatelé produktů, služeb a moderních technologií pro zahradnictví.

Společnost AGRO CS navíc v letech 2009 a 2011 založila dvě dceřiné společnosti v Litvě. Od října 2015 je AGRO CS vlastníkem rašeliniště a závodu na výrobu rašeliny v Bělorusku. Rašeliniště Skuraty v Bělorusku o rozloze 1 000 hektarů zvýšila dřívější počet rašelinišť na celkovou plochu kolem 1 500 hektarů.

Toto rašeliniště je výjimečně kompaktní a homogenní. Je rozděleno na tři těžební lokality, které jsou zdrojem vysoce kvalitní rašeliny kategorie A (bílá rašelina Sphagnum). AGRO CS tak bude v dodávkách této suroviny minimálně na dvacet let plně soběstačná. Licenci na těžbu rašeliny však držíme celkem na dalších 32 let. Náš výrobní závod se nachází na hranici aktuálně těženého pozemku. Navíc je kompletně vybaven technologickými linkami na výrobu rašeliny, které navrhuje a vyrábí divize strojírenství. Prosévací linka spolu s míchací linkou je srdcem naší moderní technologie. Dále jsou zde dva velkobalíkové lisy pro paletizaci rašelinových balíků a v neposlední řadě vlastníme automatizovaný pytlovací stroj, který balí rašelinové a substrátové pytle o objemech 225l a 250l.

V sezóně 2021 a 2022 jsme sklidili více než 500 000m3 rašeliny. AGRO CS se tak řadí mezi evropské elitní společnosti vyrábějící substráty. S jistotou špičkové kvality surovin na mnoho desetiletí dopředu představuje spolehlivou a odpovědnou společnost pro všechny partnery na světovém trhu. AGRO CS – soběstačná společnost v zásobování rašelinou.

version: 6.0.1.55